instrukcjakredytowa.pl

Instrukcja Obsługi Kredytów

Czy czyszczenie BIK to realna perspektywa?

Czy czyszczenie BIK to realna perspektywa?

Biuro Informacji Kredytowej to podstawowa instytucja, która bierze udział w ocenie wiarygodności ekonomicznej kredytobiorcy. Negatywna ocena punktowa to często duży problem przy wnioskowaniu o nowe zadłużenie. Czy zatem istnieje realna szansa, aby bazę BIK

wyczyścić

dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych?

BIK to tylko administrator danych, więc nie bierze odpowiedzialności za ich zmianę

Kredytobiorcy rzadko wiedzą, że kwestie przechowywania danych w Biurze Informacji Kredytowej reguluje od podstaw Prawo Bankowe. Modyfikacja informacji przekazywanych do BIK nie należy zatem do obowiązków wskazanej instytucji. BIK po prostu magazynuje profile kredytobiorców, krótko mówiąc i udostępnia je w celu przeprowadzenia wartościowej analizy klienta bankowości detalicznej lub sektora pozabankowego. Kredytobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o już spłaconych zobowiązaniach, ale standardowa praktyka tego nie uwzględnia. W gorszej sytuacji znajdują się kredytobiorcy, którzy nie regulują terminowo rat kredytów konsumenckich. Negatywną historię kredytową można wtedy badać do pięciu lat i nie ma tutaj konieczności proszenia o zgodę.

Konieczność monitorowania bazy BIK, niezależnie od terminowości spłaty

BIK trzeba monitorować, ponieważ banki popełniają od czasu do czasu błędy przy przekazywaniu informacji o spłaconych pożyczkach krótkoterminowych. Jeżeli zauważysz zły zapis możesz poprosić kredytodawcę o sprostowanie szkodliwych dla zdolności kredytowej danych. Takich wniosków nie składa się do BIK, co jest bardzo ważne, ale właśnie do banków detalicznych. To wzbudza najczęściej wiele wątpliwości wśród kredytobiorców.

Pięć lat na przedawnienie

Jeżeli miałeś opóźnienie w spłacie kredytu gotówkowego musisz odczekać pięć lat, aby usunąć negatywne zapisy. Dopiero po pięciu latach żaden bank nie będzie już uwzględniał przeterminowanych zobowiązań. Banki każdy wniosek kredytobiorcy o zmiany w BIK dokładnie sprawdzają, więc zadbaj o dobre uzasadnienie, faktyczny dowód. Każdy kredytobiorca może samodzielnie sprawdzić BIK. Taka usługa kosztuje jednorazowo kilkadziesiąt złotych. Przy okazji BIK wysyła zainteresowanym ostrzeżenia o potencjalnym zaciągnięciu pożyczki gotówkowej na dane gospodarstwa domowego.

Ograniczone możliwości czyszczenia bazy BIK

Modyfikacja BIK i oczyszczenie punktacji jest ograniczone lub wymaga długiego oczekiwania, aż do pięciu lat. W przypadku wyśledzenia negatywnych, nieuzasadnionych zapisów zmian dokonuje się od ręki, ale po złożeniu właściwego wniosku.

Udostępnij

O autorze

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.