Wspomniane zastosowanie kredytu hipotecznego nie jest jednak jedyną opcją. Istnieją także kredyty hipoteczne o charakterze konsolidacyjnym, które służą do tego, aby połączyć nasze istniejące zobowiązania wobec banków w jedno. Wówczas kwota z kredytu idzie na pokrycie dotychczasowo spłacanych zadłużeń, a my stajemy się dłużnikami banku, który udzielił nam hipotecznego kredytu konsolidacyjnego. Takie rozwiązanie niejednokrotnie może być bardzo wygodne, ponieważ czasem pozwala na uzyskanie niższej w stosunku do sumy spłacanych comiesięcznie kwot raty. Wiąże się to jednak często z wydłużeniem okresu kredytowania. Może się zatem okazać, że ogólne koszty będą wyższe, a my będziemy związani umową dłużej. Kredyty konsolidacyjne w dzisiejszych czasach również cieszą się zainteresowaniem, a powody takiego stanu rzeczy są rozmaite. Nieraz ludzie chcą po prostu znaleźć sposób na zmniejszenie comiesięcznych kosztów, a także w wygodny sposób opłacać jedną ratę zamiast kilku. Tutaj jednak także wszystko zależy od ostatecznych warunków dostępnych ofert. Musimy więc się im dokładnie przyjrzeć. Ogólnie to instytucja bankowa określa w umowie, na co możemy przeznaczyć pieniądze pochodzące z kredytu hipotecznego. To kryterium jest zatem bardzo ważne. Tego rodzaju kredyt zawsze udzielany jest na konkretny cel. Oprócz wspomnianych wcześniej opcji można zetknąć się również z ofertami kredytów hipotecznych przeznaczonymi na remont lub przebudowę nieruchomości, zakup działki budowlanej, czy też garażu. To, obok zakupu nieruchomości, również popularne cele, na które wiele osób decyduje się zaciągnąć tego rodzaju zobowiązanie. Należy pamiętać o tym, że każda decyzja o charakterze finansowym wymaga bardzo dokładnej analizy wad oraz zalet, a także odniesienia warunków dostępnych ofert do naszych możliwości budżetowych. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, tego rodzaju rozwiązań jest na rynku bardzo wiele. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że decyzja banku może być odmowna, jeżeli nasza zdolność kredytowa nie będzie adekwatna do kwoty, o którą wnioskujemy oraz pozostałych okoliczności i dana instytucja uzna, że istnieje ryzyko niespłacenia przez nas zaciągniętego zobowiązania.