Co warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na założenie lokaty?

Każda umowa zawierana w banku powinna zawierać informacje dotyczące wszelkich okoliczności, które mogą wpłynąć na wysokość oprocentowania. Głównie są to zmiany kursów walut NBP a także zmiany cen pieniądza na rynku międzynarodowym, głównie zmian stóp procentowych NBP. Z tego powodu, jeśli podejmiemy decyzję o założeniu lokaty ze stałym oprocentowaniem, powinniśmy zwrócić uwagę na obniżki stóp procentowych. Jeśli spodziewany jest ich wzrost, w tym przypadku dużo korzystniejsze może okazać się oprocentowanie zmienne. Klasyczne lokaty bankowe należą do najbezpieczniejszych sposobów na deponowanie swoich oszczędności. Dzieje się tak dlatego, że podlegają one ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że bank, w którym mamy zdeponowane swoje pieniądze, popadnie w kłopoty finansowe, fundusz gwarancyjny bez najmniejszego problemu wypłaca środki do równowartości 100.000 euro. W przypadku znacznej utraty depozytu ponad zagwarantowaną kwotę, można ją odzyskać w trakcie postępowania upadłościowego instytucji finansowej. Każdy bank działający na terenie Polski, objęty jest obowiązkowym systemem gwarancji. W przypadku banków zagranicznych, podlegają one regulacjom kraju, w którym znajduje się ich siedziba.